.social-navigation a[href*="t.me"]:before {content: "\f2c6";}

ЗНО. Офіційний лист (formal letter). Правила написання

Офіційний лист є одним з різновидів письмового висловлювання яке може бути на ЗНО у частині Writing. До офіційних листів належать ділові листи, рекомендації, запити, скарги, офіційні та рекламні листівки, тощо.

Офіційний лист має розпочинатися зі слів Dear Mr/Mrs/Miss/Ms та призвіща людини, до якої Ви звертаєтеся. УВАГА! У діловому листі НЕ МОЖНА писати ім’я людини після звернення Mr., Mrs. або Ms, тільки призвіще. Якщо Ви пишите невідомому адресатові, лист має розпочинатися зі слів Dear Sir or Madam або Dear Sir/Madam.

Вступ

У першому абзаці слід чітко вказати, чому Ви пишите листа, які питання хочете з’ясувати:

I am writing in connection with… – Я пишу з приводу…

I am writing to complain about / enquire about / tell you about / suggest– Я пишу, щоб поскаржитися про / запитати про / розповісти Вам про / запропонувати…

I would like to request further information about… – Я б хотів (-ла) попросити детальнішої інформації про…

I would be most grateful if you could send me details of… – Я був (-ла) б дуже вдячний (-на) якби Ви надіслали мені деталі…

In response to your letter of 5 May, I am writing to… – У відповідь на Ваш лист від 5травня я пишу щоб…

Основна частина

Вона має обов’язково бути структурована за змістовими абзацами, кожен абзац має розкривати одну з умов у завданні. Можна об’єднати дві умови в один абзац. Зв’язок між абзацами та реченнями забезпечується за допомогою сполучників сурядності та підрядності (and, but, because, if, as soon as, when тощо), слів зв’язок, вставних слів (first, second, finally, moreover, furthermore, however тощо).

Заключна частина

В цій частини, зазвичай, автор листа висловлює сподівання на отримання відповіді за допомогою фраз:

I look forward to hearing from you / to your reply. – З нетерпінням чекаю відповіді від Вас.

If you require any further information, do not hesitate / feel free to contact me. Якщо Вам необхідна якась додаткова інформація, не соромтеся зв’язатися зі мною.

Прощання

Насамкінець, не забудьте підписати листа: Yours faithfully (якщо ви не знаєте імені людини, до котрої написали листа); Yours sincerely (якщо знаєте ім’я адресата), потім ім’я та призвіще (вигадане для ЗНО).

УВАГА! Офіційні листи мають бути стислими, не включати зайвої інформації.

УВАГА! Пам’ятайте, що офіційний лист вимагає офіційного стилю мови і не повинен містити:

 • скорочених форм дієслів, напр. замість Id like пишемо I would like;
 • ідіоматичних зворотів, напр. замість its off the beaten track пишемо it is an isolated area:
 • мови, характерної для усних висловлювань, напр. замість I want to tell you about пишемо I would like to inform you.

Для організації зв’язку між абзацами доцільно вживати з’єднувальні елементи:

 • для переліку фактів та послідовного введення ідей використовуйте такі з’єднувальні елементи: firstly, secondly, to begin with, in addition, furthermore, lastly, moreover, besides;
 • на позначення контрасту та протиставлення застосовуйте on the one hand…, on the other hand…, however, still, in spite of/despite, nevertheless, тощо;
 • для підбиття підсумків вживайте all in all, to sum up, in conclusion, тощо;
 • для зазначення мети вживайте in order to, so that, so as to;
 • для того, щоб описати наслідки вживайте: as a result, consequently.

Увага! В офіційному листуванні слід віддавати перевагу непрямим питанням: замість прямого питання What is the price of the course? в офіційному листі краще сформулювати речення таким чином: I will be grateful if you could tell me what the price of the course is.

Не забувай про формули ввічливості, наприклад I would be very pleased if…, Will you be so kind to inform me… тощо.

 

Пропоную ознайомитися з прикладом екзаменаційного завдання та відповіддю на нього:

 

You want to establish a local club for young people. You need some financial support from an inter-national company which has its headquarters in your district. Write a letter to this company in which you

 • explain what you are asking for and describe your experience in social activities
 • give reasons why such a club is necessary in your area
 • suggest the possible benefits of such a club

Write at least 100 words.

 

formal letter example

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *