.social-navigation a[href*="t.me"]:before {content: "\f2c6";}

ЗНО. Напівофіційний лист (semi-formal letter)

Одним з екзаменаційних завдань ЗНО може бути напівофіційний лист. До цього типу листів відносять листи до редактора газети, журналу, радіо-програми тощо, а також листи до осіб, з якими автор знайомий не дуже близько або яким він хоче висловити свою повагу та бути ввічливим стосовно них (друзі батьків, вчителі тощо).

Під час написання напівофіційного листа використовуй напівофіційний стиль, для якого характерне вживання нейтральних, літературних, формальних слів та виразів, більш увічливих зворотів, ніж у особистих листах, використовуй меншу кількість скорочень, фразових дієслів та сталих виразів. Також у напівофіційних листах дозволяється використання запитальних та спонукальних речень.

Напівофіційний лист складається з таких частин:

 1. Офіційне привітання (formal greeting).

  У напівофіційному листі використовуються такі ж форми привітання, як і в офіційному листі. Наприклад, To the Editor /Dear Sir or Madam/Dear Mr. Brown або To the Editor, якщо ти звертаєшся до редактора газети, журналу й не знаєш його прізвища.

 2. Вступ (introduction або opening remarks).

  Тут потрібно чітко визначити мету написання листа з якою він пишеться. Використовуйте фрази такі як: I am writing with regard to your … (recent review of the …), I feel I have to express my consent/disagreement with … тощо.

 3. Основна частина (main body).

  Тут розкривається основна тема (теми) детально. Ця частина обов’язково складається з кількох абзаців, кожен з яких присвячено окремій підтемі (кількість абзаців у основній частині листа залежить від умови завдання). Можна об’єднати дві умови в один абзац. Зв’язок між абзацами та реченнями забезпечується за допомогою сполучників сурядності та підрядності (and, but, because, if, as soon as, when тощо), слів-зв’язок, вставних слів (first, second, finally, moreover, furthermore, however тощо). Використовуйте фрази типу It worries me that…, I am totally opposed to…, Although… I still believe …тощо.

 4. Заключна частина (conclusion або closing remarks).

  Слід підвести підсумок написаному в листі. В цій частини, зазвичай, автор листа висловлює сподівання на отримання відповіді за допомогою фраз: I (We) would be grateful if you could … , Thank you in anticipation for тощо.

 5. Напівофіційне прощання (semi-formal ending).

  Лист має завершитись формулою ввічливості, як і в офіційному листі та ім’ям та прізвищем автора листа. Наприклад: Yours faithfully, Faithfully yours, Yours truly, Truly yours, Best regards, Regards, Best wishes тощо.

У завданні обумовлено кількість слів (не менше 100), якої слід дотримуватись. Завдання містить докладний ситуативний контекст, у якому вказано одержувача листа (редактор газети, знайомий батьків тощо) та три комунікативні умови з інформацією, яку слід розвинути. Щоб успішно виконати завдання, намагайтеся повністю розкрити всі умови, а також дотримуйся відповідної структури (початок і закінчення листа, поділ на абзаци тощо).

Пропоную ознайомитися з прикладом екзаменаційного завдання та відповіддю на нього:

Listening to a radio programme you heard teens discussing the topic of hobby and its influence on their lives. You have decided to write a letter to the editor of the programme about your hobby. In your letter write

 • what hobby you have and why
 • how your hobby has changed your life
 • give your opinion on whether to have a hobby or not

Write a letter of at least 100 words. Do not use any personal information (e.g., names, dates, addresses, etc). Start your letter in an appropriate way.

 

semi-formal letter

 

Більше статей про підготовку до ЗНО шукайте тут.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *