.social-navigation a[href*="t.me"]:before {content: "\f2c6";}

ЗНО. Частина II: Читання

Частина II: Читання на ЗНО з англійської мови складається з 4-х завданнь різної форми (Task 4-7), під час виконання яких необхідно опрацювати кілька текстів, різних за обсягом і тематикою.

Кожне завдання цієї частини тесту доречно починати з швидкого перегляду тексту / текстів / оголошень. Це допоможе отримати уявлення про основний зміст і структуру тексту. Після того, як Ви зорієнтуєтеся в тексті, можна починати виконувати завдання.

Звертайте увагу на речення, які містять слова з негативним значенням, напр. few (небагато), little (мало), hardly (майже ні) тощо. Речення з цими словами лише виглядають стверджувальними!

Якщо Ви не розумієте ключового слова або фрази, без яких неможливо зрозуміти текст, спробуйте здогадатися про його значення за допомогою контексту – прочитайте речення до та після того речення, яке містить незрозумілу для Вас фразу/слово.

Звертайте увагу на згадані в тексті:

 • дати, прислівники часу, напр. later on, afterwards, earlier on, a few days after that тощо;
 • речення зі словами after, before, while;
 • речення, що передають значення причини або результату, напр. містять такі фрази, як as a result of, due to, because;
 • речення з дієсловами у Past Perfect, які передбачають, що якась дія відбулася раніше за іншу.

Звертайте увагу на слова, які модифікують значення слів, а отже і цілого речення. Це можуть бути такі слова, як

 • quite, rather, fairly, significantly, even;
 • probably, certainly, perhaps, likely; also, as well, equally, similarly, at all;
 • unfortunately, surprisingly, luckily; both, neither, none, either.

Читаючи художній текст, звертайте увагу на:

 • слова книжного стилю, напр. stare замість look, stroll замість walk;
 • дієслова, що визначають тип або тон висловлення, напр. shout, cry out, reply, order, whisper, enquire;
 • прислівники, напр. He said quietly/sarcastically, прикметники, ужиті зі словами voice, way, manner, напр. He said in a rude manner і такі речення, як His face went red, He trembled with fear – вони також визначають тип або тон висловлення;
 • речення з фразовими дієсловами: вони зазвичай мають відповідники, напр. work out означає solve, be successful.

Завдання на встановлення відповідності між заголовком і текстом (Task 4, Task 6)

Виконуючи завдання на встановлення відповідності, пам’ятайте, що заголовок – це основна думка всього абзацу / тексту, а не його фрагмента або однієї з висловлених в ньому думок. Звертайте увагу на слова в заголовках, які з’являються також у змісті даного тексту / фрагменту тексту (або їх синоніми): зазвичай, це пастка, оскільки дана інформація є у фрагменті, але не визначає його головної думки!

Пам’ятайте: правильна відповідь найчастіше є перефразованим реченням із завдання.

 1. Швидко перегляньте тексти/абзаци тексту, щоб зрозуміти їх основну тему.
 2. Уважно прочитайте заголовки та виділіть в них ключові слова.
 3. Спробуйте передбачити, про що може йти мова в тексті під тим чи іншим заголовком.
 4. Виділіть в текстах/абзацах ключові слова або фрази та співвіднесіть їх з ключовими словами у заголовках.
 5. Підберіть заголовок, який, на Вашу думку, відповідає тому чи іншому тексту/абзацу.
 6. Пам`ятайте, що в тексті та відповідному йому заголовку одна і та сама ідея може бути виражена різними словами. Не обирайте відповідь лише тому, що у ній є слово, ідентичне слову у тексті!
 7. Не звертайте увагу на незнайомі слова, якщо вони не заважають розумінню основної думки.
 8. Не хвилюйтеся, якщо, на Вашу думку, до тексту підходять два заголовка та більше. Вдумливо прочитайте інші тексти, підбираючи до них назви – поступово до кожного тексту буде підібраний відповідний заголовок.
 9. Пам’ятайте: у завданні три заголовка є зайвими.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (Task 5)

 1. Прочитайте заголовок та швидко перегляньте текст, щоб отримати загальне уявлення про його зміст. Не зупиняйтеся на словах, значення яких Ви не розумієш, вдумуйтеся в загальний зміст тексту.
 2. Прочитайте запитання до тексту, не дивлячись на запропоновані варіанти відповідей. Подумайте, якою може бути правильна відповідь.
 3. Прочитайте варіанти відповідей та відповідну частину тексту. Оберіть варіант, який Ви вважаєте правильним.
 4. Проаналізуйте, чому інші варіанти не можуть бути правильними.
 5. Зверніть увагу на те, що в усіх запропонованих варіантах відповіді можуть бути слова та словосполучення, які є у тексті, тому уважно прочитайте запитання та відповідну частину тексту. Варіанти можуть відрізнятися єдиною деталлю – саме цю деталь і потрібно знайти в тексті, що дозволить вірно зробити вибір.
 6. Пам’ятайте, що обраний варіант відповіді має ґрунтуватись виключно на змісті тексту. Варіант може бути правильним і логічним, але не відповідати на конкретне запитання. Не вибирай відповідь, якщо ти лише гадаєш, що вона є логічною, або витікає з твоїх знань по темі!!!
 7. Якщо у питанні Вас просять пояснити, до чого відносяться такі слова, як it, that тощо, уважно прочитайте речення, щоб дізнатися, що мається на увазі.
 8. Уважно читайте питання які звучать так: Which of the following is NOT mentioned in the text? / Which of the following is NOT TRUE according to the text? / All of … were mentioned EXCEPT. Це означає, що три відповіді вказані у тексті, і Вам їх необхідно знайти, а от та, котру Ви не знайдете і є правильною відповіддю на питання.
 9. У питаннях ідеться не лише про факти. Подумайте, чому автор написав текст, та у чому полягають його думки та ставлення до певних речей. Якщо запитання /твердження вимагає визначення думки автора тексту, мети висловлювання або ставлення автора до даної теми, шукайте у тексті фрази на кшталт I don’t like /I don’t recommend/ I wouldn’t do this if I were you тощо, а також прикметники з негативним значенням, наприклад not worth doing, useless, dangerous. Не розраховуйте знайти точну відповідь на такі питання у окремій частині тексту.
 10. Пам’ятайте, що зазвичай слова у відповіді не будуть повторювати слова з тексту, тому шукайте синонімічні вирази. Правильна відповідь перефразовує те, що Ви прочитали у тексті.
 11. Ніколи не залишайте запитань без відповідей! Якщо Ви вагаєтеся, виключайте ті варіанти, які не відповідають змісту тексту.

Завдання на заповнення пропусків у тексті реченнями / частинами речень (Task 7)

 1. Швидко прочитайте текст, ігноруючи пропуски, щоб отримати загальне уявлення про його зміст. Подумайте, якої інформації бракує на місці пропуску.
 2. Уважно прочитайте частини речень/ речення, якими Ви маєте заповнити пропуски. Якщо це фрагменти, визначте їх структуру (підмет, присудок, сполучники тощо).
 3. Намагайтеся заповнювати пропуски послідовно. Для цього уважно читайте речення до та після пропуску. Якщо пропущено фрагмент речення, подумайте про смислове та граматичне узгодження: зверніть увагу на слова, якими закінчуються фрази перед пропуском та слова, з яких починається фрагмент речення.
 4. Якщо пропуски потрібно заповнити фрагментами речень, дотримуйтеся такого алгоритму:
 • прочитайте частину тексту до першого пропуску;
 • подумайте, яка структура (член речення) пропущена;
 • знайдіть потрібну структуру серед фрагментів речень;
 • упевнітьсь, що вибраний фрагмент не порушує зміст речення в цілому;
 • виконайте таким чином все завдання.
 1. Якщо пропуски потрібно заповнити реченнями, зверніть увагу на фрази/речення, які розміщені безпосередньо до та після кожного пропуску. Зверніть увагу на слова-зв’язки:
 • moreover, also, too, as well використовують для того, щоб додати інформацію до тієї, що вже була згадана;
 • however, but, though, on the other hand використовують для того, щоб повідомити інформацію, протилежну тій, яка згадувалась;
 • compared with, in comparison with використовують для порівняння фактів, думок, подій;
 • because, because of, as a result, therefore використовують для того, щоб показати наслідок;
 • so, then, in conclusion, in short, after all, as a result використовують для підведення підсумку;
 • so that, in order to використовують, щоб показати мету дії;
 • for example, for instance використовують, щоб надати приклад;
 • firstly, secondly, finally, first, next, then, after that, at first використовують, щоб встановити послідовність фактів, подій;
 • this means that використовують, щоб зробити висновок;
 • if, in case використовують, щоб пояснити умову дії;
 1. Перш, ніж обрати відповідь, буде корисним проговорити про себе усі варіанти, щоб вирішити, який з них звучить більш природно.
 2. Зверніть увагу на те, чи вписуються обрані відповіді за змістом та за граматичною формою у структуру незакінчених речень тексту. Пам’ятайте: правильна відповідь має підходити не тільки граматично, а й логічно.
 3. Після закінчення виконання завдання прочитайте текст з обраними відповідями. Текст має звучати граматично правильно та логічно.

Більше статей про ЗНО з англійської мови Ви можете знайти тут.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *